ổ trục máy nén điều hòa không khí

  • AIR CONDITIONER COMPRESSOR BEARING

    VÒNG BI NÉN NÉN KHÍ

    Mã vòng bi Trọng lượng kích thước NSK NACHI d DBC kg 30BD4712DUK 30 47 12 12 0,07 30BD4718DU 30BG04S8G-2DS 30 47 18 18 0,09 30BD4721DUK 83A693-KOYO 30 47 21 18 0,1 30BD5220DU 101 52,007 30 52 20 20 0,1340 30BDKGS5222 302 20 20 20 0,1340 30BDKGS5222 30BG05S5G-2DS 30 55 23 23 0